Dịch vụ >> Đào tạo ISO >>Tư vấn ISO tại Đà Nẵng - Công ty CP Xây dựng điện VNECO 7 đạt chứng nhận hệ thống quản lý doanh nghiệp theo tiêu chuẩn ISO 9001 : 2008
Đã xem : 141

Đào tạo, tư vấn ISO/IEC 17025: 2017

Hoạt động đào tạo, tư vấn triển khai áp dụng Các yêu cầu chung đối với năng lực phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025: 2017 của STMSC nhằm giúp cho khách hàng nắm chắc các khái niệm, thuật ngữ, các nguyên tắc cơ bản và yêu cầu của ISO/IEC 17025: 2017 mà khách hàng áp dụng cho tổ chức của mình. Chúng tôi với đội ngũ chuyên gia sẽ tư vấn hướng dẫn cho quý khách hàng thiết lập một hệ thống văn bản, quy trình thủ tục bao gồm đầy đủ trong phạm vi hoạt động thử nghiệm, hiệu chuẩ

Đào tạo, tư vấn ISO/IEC 17025: 2017

Hoạt động đào tạo, tư vấn triển khai áp dụng Các yêu cầu chung đối với năng lực phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025: 2017 của STMSC nhằm giúp cho khách hàng nắm chắc các khái niệm, thuật ngữ, các nguyên tắc cơ bản và yêu cầu của ISO/IEC 17025: 2017 mà khách hàng áp dụng cho tổ chức của mình. Chúng tôi với đội ngũ chuyên gia sẽ tư vấn hướng dẫn cho quý khách hàng thiết lập một hệ thống văn bản, quy trình thủ tục bao gồm đầy đủ trong phạm vi hoạt động thử nghiệm, hiệu chuẩn mà khách hàng đã đăng ký.

Các chuyên gia của chúng tôi sẽ kiến nghị và đưa ra các đề xuất cho mỗi khách hàng về các yêu cầu chung đối với năng lực phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn áp dụng được xác định dựa trên các phương pháp tiêu chuẩn; xem xét đánh giá các quá trình hoạt động, điều kiện tiện nghi và trang phương tiện thiết bị, nguồn nhân sự của PTN liên quan đến việc triển khai xây dựng, thực hiện và áp dụng ISO/IEC 17025: 2017 nhằm giúp PTN đạt được các mục tiêu của mình.

Ngoài ra hoạt động đào tạo, tư vấn của STMSC giúp cho khách hàng nắm chắc các yêu cầu cơ bản các điều khoản tiêu chuẩn ISO/IEC 17025: 2017 để có thể đảm bảo năng lực thực hiện áp dụng một cách hiệu lực, hiệu quả, giảm thiểu rủi ro và sự lãng phí đồng thời thu được những giá trị lợi ích từ việc áp dụng ISO/IEC 17025, nâng cao sự tin cậy chính xác đối với từng phép đo lường và các quá trình hoạt động của PTN.

Đối tượng & thời gian áp dụng tiêu chuẩn ISO/IEC 17025: 2017

Mọi phòng thử nghiệm, hiệu chuẩn thực hiện các hoạt động thử nghiệm sản phẩm, mẫu và hiệu chuẩn các thiết bị đo có nhu cầu khẳng định, nâng cao năng lực đều có thể áp dụng tiêu chuẩn ISO/IEC 17025: 2017. Tổ chức cần xác định bổ sung các yêu cầu của khách hàng, đối tác và sản phẩm, dịch vụ của mình trong chuỗi cung ứng và chuỗi cung ứng toàn cầu, kể cả các yêu cầu của pháp luật.

Thời gian triển khai áp dụng tiêu chuẩn ISO/IEC 17025: 2017 phụ thuộc vào số lượng phép đo lường, thử nghiệm đăng ký cung cấp bởi PTN. Tổ chức cần xác định trong khoảng thời gian hợp lý để áp dụng ISO/IEC 17025: 2017 một cách tin cậy chính xác đồng thời đánh giá phù hợp và đáp ứng với các yêu cầu.

Quy trình tư vấn ISO/IEC 17025: 2017

1. Xác nhận thông tin khách hàng: địa điểm, quy mô, phạm vi số phép đo lường, hiệu chuẩn đăng ký áp dụng.

2. Đánh giá điều kiện và cơ sở tiện nghi, trang thiết bị và điều kiện môi trường (có thể thực hiện tại cơ sở PTN).

3. Tiến hành khóa đào tạo nhận thức và đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ tiêu chuẩn ISO/IEC 17025: 2017.

4. Hướng dẫn xây dựng hệ thống văn bản quy trình, hướng dẫn thực hiện ISO/IEC 17025: 2017.

5. Hướng dẫn thực hiện áp dụng hệ thống văn bản quy trình, phương pháp đo lường/ hiệu chuẩn và cách thức duy trì văn bản hồ sơ kết quả thực hiện.

6. Hướng dẫn đánh giá nội bộ năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn theo tiêu chuẩn ISO 19011: 2018, cách thức lập báo cáo phát hiện đánh giá.

7. Hướng dẫn biện pháp hành động khắc phục, phòng ngừa và giải quyết rủi ro.

8. Hướng dẫn hoàn thiện hệ thống văn bản chuẩn bị cho hoạt động đánh giá công nhận năng lực PTN.

9. Đánh giá công nhận, hành động khắc phục sau công nhận và nhận giấy chứng chỉ ISO/ IEC 17025: 2017.

Hỗ trợ khách hàng 0935 070 981 0236 3641 858