Dịch vụ >> Đào tạo ISO >>Công ty tư vấn ISO tại Đà Nẵng - Công ty TNHH đầu tư và xây dựng Conda đã được cấp chứng nhận HTQL chất lượng ISO 9001:2008.
Đã xem : 307

OHSAS 18001

Đào tạo nhận thức chung về hệ thống quản lý OHSAS 18001. Đánh giá nội bộ. Tổng quan về môi trường và an toàn sức  khỏe. Đánh giá tác động môi trường và rủi ro xảy ra tai nạn. Chiến lược xử lý ô nhiễm và lập kế hoạch chăm sóc sức khỏe. Thiết lập Hệ thống Quản lý OHSAS 18001.

Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp

OHSAS 18001

 

1. MỤC TIÊU

- Nhận diện các khía cạnh tác động ảnh hưởng đến môi trường hiện nay.

- Nhận thức về An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp.

- Làm thế nào để kiểm soát rủi ro tới con người trong doanh nghiệp?

2. CHƯƠNG TRÌNH STMSC ĐÀO TẠO

+ Đào tạo nhận thức chung về hệ thống quản lý OHSAS 18001

+ Đánh giá nội bộ

+ Tổng quan về môi trường và an toàn sức  khỏe.

+ Đánh giá tác động môi trường và rủi ro xảy ra tai nạn.

+ Chiến lược xử lý ô nhiễm và lập kế hoạch chăm sóc sức khỏe.

+ Thiết lập Hệ thống Quản lý OHSAS 18001.

OHSAS 18001:2007 được áp dụng cho bất kỳ tổ chức nào mong muốn loại bỏ hoặc giảm thiểu rủi ro cho nhân viên hoặc những nhà đầu tư khác mà có thể rơi vào rủi ro an tòan sức khỏe nghề của người lao động nhất là các lĩnh vực hoạt động trong môi trường có mối nguy cao như: cơ khí đóng tàu, Xây dựng, khai thác mỏ...
Nhiều tổ chức có những yếu tố được yêu cầu bởi OHSAS 18001 sẵn sàng tại chỗ mà có thể được bổ sung để cung cấp hệ thống quản lý kết dính hơn để đáp ứng các yêu cầu của tiêu chuẩn.
Các tổ chức áp dụng hệ thống OHSAS 18001 có cấu trúc quản lý rõ ràng với trách nhiệm và quyền hạn được xác định, các mục tiêu rõ ràng để cải tiến, với kết quả đo lường đựợc và phương pháp được xây dựng để đánh giá rủi ro. Điều này bao gồm theo dõi việc thiếu khả năng quản lý an toàn sức khỏe, đánh giá hoạt động và xem xét chính sách và mục tiêu.

STMSC là nhà cung cấp hàng đầu về dịch vụ đào tạo và tư vấn áp dụng các tiêu chuẩn quản lý quốc tế và dịch vụ cải tiến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Công ty tư vấn ISO STMSC là công ty được thành lập với sứ mệnh giúp các doanh nghiệp và cá nhân phát huy tiềm năng của mình để vươn lên sự xuất sắc.

 

STMSC

        ٭ Giải pháp tối ưu – Chất lượng hoàn hảo ٭

 

Hỗ trợ khách hàng 0935 070 981 0236 3641 858