Dịch vụ >> Đào tạo ISO >>Đào tạo ISO - Công ty TNHH MTV 732 hoàn thành đào tạo đánh giá nội bộ
Đã xem : 832

HACCP - ISO 22000

Nhận thức về hệ thống quản lý An toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn HACCP& ISO 22000, các kỹ năng toàn diện về cả lý thuyết lẫn các kỹ thuật quản lý và thực hành cần thiết cho việc phân tích mối nguy hại và điểm kiểm soát tới hạn, thực hiện soạn thảo tài liệu, đánh giá Hệ thống chất lượng theo cách nhìn

Nhận thức về an toàn vệ sinh thực phẩm

HACCP, ISO 22000

1. Mục tiêu:

Khóa học ISO 22000 & HACPP hướng đến sự an toàn sức khỏe của con người, cung cấp kiến thức để quan sát, nhận biết các mối nguy CCP và kỹ năng thực hành để tự tạo ra quy trình chế biến thực phẩm đạt chuẩn chất lượng ISO 22000.

2. Chương trình STMSC đào tạo:

+ Khái quát các bộ tiêu chuẩn HACCP

+ Nhận thức và áp dụng ISO 22000

+ Kỹ thuật đánh giá viên nội bộ về an toàn thực phẩm

Công ty tư vấn ISO STMSC là công ty được thành lập với sứ mệnh giúp các doanh nghiệp và cá nhân phát huy tiềm năng của mình để vươn lên sự xuất sắc.

STMSC là nhà cung cấp hàng đầu về dịch vụ đào tạo và tư vấn áp dụng các tiêu chuẩn quản lý quốc tế và dịch vụ cải tiến hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Công ty STMSC cung cấp kiến thức bao quát và sâu rộng về hệ thống quản lý chất lượng an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn HACCP, xây dựng quy trình sản xuất tại doanh nghiệp. Khóa đào tạo thiết kế cho những người làm việc trong lĩnh vực thực phẩm họ có thể hiểu một cách toàn diện về các yêu cầu tiêu chuẩn HACCP và có thể thiết lập một kế hoạch khả thi và chính xác về mặt kỹ thuật để thực hiện trong doanh nghiệp của mình.

 

 

 

Hỗ trợ khách hàng 0935 070 981 0236 3641 858