Công bố tiêu chuẩn Quốc Gia - STMSC.VN
 

Công bố tiêu chuẩn Quốc Gia

12/02/2019

Ngày 26/12/2018 Bộ KH&CN ban hành quyết định số 3965/QD-BKHCN về việc công bố tiêu chuẩn quốc gia.

Theo đó, công bố 04 Tiêu chuẩn quốc gia sau đây:

  1. TCVN 11041-5:2018 Nông nghiệp hữu cơ- Phần 5: Gạo hữu cơ
  2. TCVN 11041-6:2018 Nông nghiệp hữu cơ- Phần 6: Chè hữu cơ
  3. TCVN 11041-7:2018 Nông nghiệp hữu cơ- Phần 7: Sữa hữu cơ
  4. TCVN 11041-8:2018 Nông nghiệp hữu cơ- Phần 8: Tôm hữu cơ

 Xem chi tiết tại đây : 

Hỗ trợ khách hàng