Tiêu chuẩn thực phẩm Hữu Cơ - STMSC.VN
  Tư vấn ISO

Tiêu chuẩn thực phẩm Hữu Cơ

23/01/2019

Tiêu chuẩn thực phẩm Hữu Cơ

Hiện nay ở Việt Nam,bộ Khoa Họa và Công Nghệ đã ban hành và công bố bộ tiêu chuẩn thực phẩm hữu cơ quốc gia TCVN 11041:2017 gồm 3 tiêu chuẩn :

TCVN 11041-1:2017 : Nông nghiệp hữu cơ  - P1 : Yêu cầu chung đối với sản xuất, chế biến, ghi nhãn sản phẩm nông nghiệp hữu cơ.

TCVN 11041-2:2017 : Nông nghiệp hữu cơ  - P2 : Trồng trọt hữu cơ

TCVN 11041-3:2017 : Nông nghiệp hữu cơ  - P3 : Chăn nuôi hữu cơ

TCVN 11041:2017 được xây dựng trên cơ sở dịch chuyển đổi Tiêu chuẩn hữu cơ quốc tế Codex " CAC / GL 32 - 1999, Rev. 2013" sang tiếng Việt và tổng hợp nhiều tiêu chuẩn khu vực, tiêu chuẩn quốc tế.Đúc rút các điểm mạnh từ các tiêu chuẩn, kết hợp với điều kiện thực tế của ngành nông nghiệp tại Việt Nam để đưa ra các yêu cầu thiết thực, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp cũng như hướng tới hình thành các chuẩn hữu cơ đặc thù của Việt Nam,đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của người Việt Nam.

Phạm vi chứng nhận thực phẩm theo tiêu chuẩn thực phẩm hữu cơ quốc gia TCVN 11041:2017 bao gồm :

- Rau hữu cơ các loại

- Trái cây hữu cơ các loại

- Ngũ cốc hữu cơ các loại

- Chè,Trà hữu cơ

- Gia súc và sản phẩm từ gia súc

- Gia cầm hữu cơ và trứng gia cầm hữu cơ

- Ong và các sản phẩm từ Ong

- Vận chuyển,bảo quản, sơ chế và chế biến các sản phẩm hữu cơ

Hỗ trợ khách hàng 0935 070 981 0236 3641 858