Gần 6.000 cơ quan hành chính áp dụng ISO 9001:2008 vào hoạt động - STMSC.VN
 

Gần 6.000 cơ quan hành chính áp dụng ISO 9001:2008 vào hoạt động

12/02/2019

Gần 6.000 cơ quan hành chính áp dụng ISO 9001:2008 vào hoạt động

Các cơ quan hành chính nhà nước đang thúc đẩy mạnh mẽ việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động.

Theo Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, đến nay có khoảng 6.000 cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008. Có được kết quả này là thời gian qua, các địa phương đã quán triệt thực hiện Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Điển nổi bật nhất trong số đó là các Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã nỗ lực, đóng góp tích cực vào kết quả thực hiện.

Thông tin từ Vụ Đánh giá Hợp chuẩn và Hợp quy (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng), hiện có 50/63 Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng báo cáo về; tổng số các cơ quan thuộc đối tượng bắt buộc áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 là 2.170. Trong số này, các cơ quan đã công bố áp dụng tiêu chuẩn trên là 2.106. Số cơ quan đang xây dựng, áp dụng là 59 và số cơ quan chưa xây dựng, áp dụng là 5.

Ngoài các cơ quan thuộc đối tượng bắt buộc áp dụng TCVN ISO 9001:2008, các tỉnh, thành phố cũng khuyến khích áp dụng tại nhiều cơ quan ở địa phương. Thống kê đến nay, số lượng cơ quan thuộc đối tượng khuyến khích áp dụng đã công bố áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 là 3.794.

Theo đánh giá, dù đa số các đơn vị đã xây dựng, áp dụng HTQLCL theo TCVN ISO 9001:2008 đều thực hiện tốt việc duy trì HTQLCL, tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn có những điểm không phù hợp.

Cụ thể, ở một số cơ quan đã xây dựng, áp dụng và được chứng nhận nhưng không thực hiện duy trì hoặc duy trì ở mức độ hình thức. Các đơn vị chưa thực hiện thường xuyên việc rà soát, sửa đổi thủ tục hành chính, cập nhật văn bản quy phạm pháp luật vào HTQLCL. Hay vẫn còn tình trạng chưa thực hiện việc niêm yết quyết định công bố, bản công bố, danh mục thủ tục hành chính, các quy trình giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả…

Nguyên nhân của thực tế trên được cho là do cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ đa số là cán bộ kiêm nhiệm, thường xuyên thay đổi. Sự thay đổi của một số văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến các quy trình được xây dựng, áp dụng. Hay như việc đánh giá nội bộ còn mang tính hình thức, nội dung và chất lượng đánh giá còn hạn chế.

 

Hiện nay Bộ KH&CN đã công bố TCVN ISO 9001:2015 thay thế TCVN ISO 9001:2008. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tham mưu cho tỉnh, thành phố ban hành kế hoạch chuyển đổi và triển khai áp dụng rộng rãi.

Hỗ trợ khách hàng