HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN (TQM) - STMSC.VN
  Tư vấn ISO

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN (TQM)

23/01/2019

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN (TQM)

 
 

TQM (Total Quality Managerment) là hệ thống quản lý chất lượng dựa trên:
 
 
  1. Sự tham gia của tất cả mọi người trong tổ chức.
  2. Luôn nâng cao sự thoả mãn khách hàng (khách hàng là thượng đế).
  3. Luôn cải tiến chất lượng để làm hài lòng khách hàng.
  4. Tập trung đi tìm nguyên nhân của sự không phù hợp – để ngăn ngừa sự tái diễn .
  5. Thực hiện PDCA (Plan – Do - Check – Action) .

TQM tập trung kiểm soát con người, kiểm soát phương pháp, kiểm soát
nguyên  vật liệu đầu vào, và kiểm soát trang thiết bị. (Kiểm soát 4M – Men, Method, Material, Machine).
Phương pháp này giảm được chi phí kiểm tra, duy trì ổn định chất lượng sản phẩm, đạt lợi nhuận cao giảm sai sót.
TQM đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng, nâng cao năng suất, cải tiến không ngừng.
 
TQM bao gồm 22 cuốn: 

 

1. Vai trò cán bộ lãnh đạo

2. Vai trò cán bộ quản lý .

3. Nhân viên .

4. Quản lý chính sách .

5. Tiêu chuẩn hoá .

6. Quản lý hàng ngày .

7. Nhóm chất lượng .

8. Giải quyết vấn đề .

9. Phương pháp thống kê .

10. Kiểm soát an toàn .

11. Kiểm soát quá trình .

12.Quản lý phương tiên và thiết bị.

13. Kiểm soát đo lường.

14. Kiểm tra .

15. Giáo dục và đào tạo.

16. Nhà thầu phụ - Mua hàng.

17. Kiểm soát sản xuất.

18. Huỷ bỏ và sắp xếp phù hợp.

19. Vệ sinh, sạch sẽ, môi trường.

20. Phát triển công nghệ & quản lý thiết kế.

21. Dịch vụ sau bán hàng.

22: Phiếu kiểm tra dùng cho chẩn đoán công ty

 

STMSC

        ٭ Giải pháp tối ưu – Chất lượng hoàn hảo ٭

Hỗ trợ khách hàng 0935 070 981 0236 3641 858