Các Hệ thống chất lượng chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000. - STMSC.VN
  Tiêu chuẩn

Các Hệ thống chất lượng chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9000.

01/04/2015

TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

 

 

 

+ ISO 9000 là tiêu chuẩn chung về quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng giúp lựa chọn các tiêu chuẩn.

+ ISO 9001: đảm bảo chất lượng trong toàn bộ chu trình sống của sản phẩm từ khẩu nghiên cứu, triển khai, sản xuất lắp đặt và dịch vụ.

+ ISO 9002: đảm bảo chất lượng trong sản xuất, lắp đặt và dịch vụ.

+ ISO 9003: tiêu chuẩn về mô hình đảm bảo chất lượng trong khâu thử nghiệm và kiểm tra.

+ ISO 9004: là những tiêu chuẩn thuần tuý về quản lý chất lượng, không dùng để ký hợp đồng trong quan hệ mua bán mà do các Công ty muốn quản lý chất lượng tốt hơn thì tự nguyện nghiên cứu áp dụng.

  • Năm 1994 bộ tiêu cuẩn này soát xét lần một và nội dung đã được sửa đổi.

+ ISO 9000 cũ có các điều khoản mới ISO 9000-1, ISO 9000-2, ISO 9000-3, ISO 9000-4.

Trong đó, ISO 9000-1 thay thế cho ISO 9000 cũ: nhưng hướng dẫn chung cho quản lý chất lượng và đảm bảo chất lượng.

ISO 9000-2: tiêu chuẩn hưỡng dẫn áp dụng ISO 9001 và các tiêu chuẩn ISO 9002, ISO 9003.

ISO 9000-3: hướng dẫn áp dụng ISO 9001 phần mền.

ISO 9000-4: hướng dẫn quản lý chương trình đảm bảo độ tin cậy.

+ Tiêu chuẩn ISO 9004 cũ có thêm các điều khoản mới: ISO 9004-1, ISO 9004-2, ISO 9004-3, ISO 9004-4.

Trong đó, ISO 9004-1: hướng dẫn quản lý chất lượng và các yếu tố của hệ thống quản lý chất lượng.

ISO 9004-2: Tiêu chuẩn hướng dẫn về dịch vụ.

ISO 9004-3: Tiêu chuẩn hướng dẫn về vật liệu chế biến.

ISO 9004-4: Tiêu chuẩn hướng dẫn về cải tiến chất lượng.

- Năm 2000, bộ tiêu chuẩn ISO 9000 được soát xét lần 2 ( ISO 9000: 2000).

Đặc điểm của bộ tiêu chuẩn mới này thay đổi chủ yếu so với năm 1994.

+ Cấu trúc được định hướng theo quá trình, dãy nội dụng được sắp xếp theo logic hơn.

+ Quá trình cải tiến liên tục được coi là bước quan trọng để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước.

+ Nhấn mạnh hơn vai trò lãnh đạo cấp cao. Bao gồm cả sự cam kết đối với việc xây dựng và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng, xem xét các yêu cầu chế định và pháp luật, lập các mục để thực hiện. đo được tại các bộ phận chức năng và các cấp xí nghiệp.

+ Việc thực hiện phương pháp miễn trừ được phép.

+ Tiêu chuẩn yêu cầu tổ chức phải theo dõi các thông tin về sự thoả mãn hay không thoả mãn của khách hàng và đó được coi là phép đo chất lượng hoạt động của hệ thống .

+ Giảm đáng kể số lượng thủ tục phải làm.

+ Thay đổi các thuật ngữ cho dễ hiểu hơn.

+ Có độ tương thích cao với hệ thống quản lý môi trường- ISO 14000.

+ Áp dụng chặt chẽ các nguyên tắc của quản lý chất lượng.

+ Xem xét đến các nhu cầu và quyền lợi của các bên liên quan.

Tiêu chuẩn xác định thêm hay nhấn mạnh hơn các yêu cầu sau:

+ Yêu cầu cải tiến liên tục.

+ Vai trò của lãnh đạo cấp cao được nhấn mạnh hơn.

+ Xem xét các yêu cầu chế định và pháp luật.

+ Lập các mục tiêu đo được tại bộ phận chức năng và các cấp thích hợp.

+ Theo dõi thông tin về sự thoả mãn của khách hàng.

+ Chú ý hơn đến sự sẵng sàng các nguồn lực.

+ Xác định hiệu lực của đào tạo.

+ Các phép đo được mở rộng đến hệ thống, đến quá trình và đến sản phẩm.

+ Phân tích các dữ liệu dược thu nhập về kết quả thực hiện của hệ thống chức năng.

+ Tương thích cao với ISO 14000.

+ Áp dụng chặt chẽ các nguyên tắc của quản trị chất lượng.

+ Lợi ích của việc áp dụng các tiêu chuẩn của hẹ thống chất lượng.

- Các bên liên quan có lợi ích gì khi áp dụng ISO 9001 : 2000

+ Kế hoạch và người sử dụng: Phù hợp với các yêu cầu của mình.

Tính tin cậy.

Sẵn có khi cần đến.

Khả năng bảo trì được bảo đảm.

+ Nhân viên: Có điều kiện làm việc tốt hơn.

Thoả mãn hơn với công việc.

Cải thiện được điều kiện an toàn và sức khoẻ.

Công việc ổn định.

Tinh thần được cải thiện.

+ Nhà đầu tư: Vòng quay vốn đầu tư nhanh.

Kết quả hoạt động được cải thiện.

Thị phần được nâng lên.

Cao hơn.

+ Người cung cấp và đối tác: Ổn định.

Tăng trưởng.

Quan hệ đối tác chặt chẽ hơn, hiểu nhanh hơn.

+ Xã hội: Các yêu cầu, chế định về pháp luật được thực thi.

Sức khoẻ và an toàn được cải thiện trong xã hội.

Giảm tác động xấu đến môi trường.

An ninh tốt hơn.

Cơ cấu của bộ tiêu chuẩn mới cũng thay đổi, từ 5 tiêu chuẩn năm 1994 sẽ chuyển thành 4 tiêu chuẩn:

ISO 9000: 2000

ISO 9001: 2000

ISO 9004: 2000

ISO 19011: 2000.

Trong đó, ISO 9000-2000: Quy định những điều cơ bản về hệ thống quản lý chất lượng và các thuật ngữ cơ bản. Thay cho ISO 8402 và thay ISO 9000-1: 94.

ISO 9001: 2000: Quy định các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng mà một tổ chức cần thể hiện khả năng của mình để cung cấp sản phẩm đáp ứng các yêu cầu của khách hàng và các luật lệ tương ứng. Thay thế cho:

ISO 9001: 1994.

ISO 9002: 1994.

ISO 9003: 1994.

ISO 9004: 2000: Đưa ra những hướng dẫn để thúc đẩy tính hiệu quả và hiệu suất của hệ thống quản lý chất lượng. Mục đích của tiêu chuẩn này là cải tiến việc thực hiện của tổ chức và nâng cao sự thoả mãn của khách hàng cũng như các bên có liên quan khác. Thay thế cho ISO 9004-1: 1994.

ISO 19011: 2000: Đưa ra những hướng dẫn “ kiểm chứng ” hệ thống quản lý chất lượng và hệ thống quản lý môi trường. Dùng để thẩm định ISO 9000 và ISO 14000.

Sự ra đời của phiên bản ISO 9000: 2000 vừa tạo thuận lợi vừa là thách thức với các doanh nghiệp Việt Nam do yêu cầu mới càng đòi hỏi cao hơn. Vì thế, các doanh nghiệp Việt Nam cần cập nhật kiến thức, cải tiến hệ thống của mình theo ISO 9000: 2000.

Mặt khác, để đáp ứng nhu cầu bền vững và lâu dài, các doanh nghiệp Việt Nam không chỉ dừng lại ở việc quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn mà cần quan tâm đến việc thực hiện mô hình quản lý chất lượng toàn diện.

Hệ thống quản lý chất lượng toàn diện TQM.

TQM lá cách viết tắt của Total Quality management. Đây là một phương pháp quản lý hữu hiệu được thiết lập và hoàn thiện trong các doanh nghiệp Nhật hiện nay đang được các doanh nghiệp ở nhiều nước thực hiện.

Theo ISO 8402: 94. TQM là cách quản trị một tổ chức, doanh nghiệp tập trung vào chất lượng, dựa vào sự tham gia của các thành viên nhằm đạt được sự thành công lâu dài nhờ việc thoả mãn khách hàng và đem lại lợi ích cho các thành viên của tổ chức và xã hội.

Có thể nói lựa chọn và áp dụng TQM là bước phát triển tất yếu của các doanh nghiệp Việt Nam. Chính TQM rất cần thiết cho doanh nghiệp thấp kém hiện nay. ISO 9000 chỉ có một mức độ nhưng TQM có thể nhiều mức độ khác nhau. TQM theo phong cách Nhật Bản có thể coi là đỉnh cao của phương thức quản lý chất lượng. Còn ở Việt Nam có thể áp dụng TQM ở mức thấp hơn và cũng có thể giải thưởng chất lượng Việt Nam để thưởng cho các doanh nghiệp áp dụng tốt TQM.

ISO 9000 chỉ có chúng ta cần phải làm gì để đảm bảo phù hợp ISO 9000 nhưng làm như thế nào để đạt tới mức đó thì ISO 9000 không nêu rõ. Trong khi đó TQM hướng dẫn chúng ta phải làm gì và làm như thế nào đối với các yếu tố chất lượng, giá thành, sự cung ứng và an toàn. Như chúng ta đã biết không phải được cấp chứng nhận ISO 9000 một cáh dễ dàng. Còn TQM có thể thực hiện trong các doanh nghiệp nếu các doanh nghiệp muốn dù họ ở mức độ TQM nào

Vì thế, nói về sự lựa chọn hệ thống chất lượng áp dụng trong các doanh nghiệp Việt Nam, ta có thể nêu ra ý kiến. Hệ thống TQM nên được tuyên truyền và áp dụng trong các doanh nghiệp Việt Nam ngay mà không cần phải có chứng chỉ ISO 9000. TQM nếu được áp dụng đúng đắn sẽ tạo một môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp phát triển, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của khách hàng.

Hệ thống HACCP( Hazard Analysis And Critical Controlpoinl ).

Đây là hệ thống quản lý chất lượng trong hệ thống doanh nghiệp công nghiệp chế biến thực phẩm. HACCP( được thành lập năm 1960) tới nay đã trở thành một hệ đảm bảo chất lượng thực phẩm được phổ biến rộng rãi trên thế giới. Các thị trường lớn như Mỹ , EU, Nhật, đều yêu cầu các thực phẩm nhập khẩu phải được công nhận áp dụng HACCP.

Phương pháp này nhằm phân tích mối nguy cơ liên quan đến an toàn vệ sinh thực phẩn và thực hiện kiểm soát các mối nguy đáng kể tại điểm tới hạn.

Hệ thống GMP( Good Manufaturing Practices ).

Đây là hệ thống thực hành sản xuất tốt trong các doanh nghiệp sản xuất dược phẩm và thực phẩm. Hệ thông này được chấp nhận và được áp dụng trong những năm 1970. Đến năm 1993 GMP là yêu cầu bắt buộc của các thành viên CAC ( Codex Alimentarius Commission ). Các doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất dược phẩm và thực phẩm ở Việt Nam nên áp dụng hệ thống này. Vì nếu được chứng nhận GMP cơ sở sản xuất được quyền công bố với người tiêu dùng về sự đảm bảo an toàn thực phẩm của doanh nghiệp.

Hệ thống chất lượng Q- Base.

Trong một số vấn đề hệ thống Quản lý chất lượng Q- Base không đi sâu như tiêu chuẩn ISO 9000, nhưng yêu cầu của hệ thống Q- Base là tối thiểu. Từng công ty có thể phát triển từ hệ thống Q- Base lên cho phù hợp với các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9000. Hệ thống Quản lý chất lượng Q- Base rất linh hoạt và từng doanh nghiệp có thể vận dụng theo điều kiện cụ thể của doanh nghiệp mình.

Hệ thống Quản lý chất lượng Q- Base đề cập đến các lĩnh vực chủ yếu trong Quản lý chất lượng, chính sách và chỉ đạo về chất lượng, xem xét hợp đồng với khách hàng, quá trình cung ứng, kiểm soát nguyên vật liệu...

Hệ thống Quản lý chất lượng Q- Base là tập hợp các kinh nghiệm quản lý chất lượng đã được thực thi tại New Zealand, australia, Canada, Thuỵ Điển, Đan Mạch và một số các nước khác ở trong khối asean.

Hệ thống chất lượng Q- Base chưa phải là tiêu chuẩn quốc tế như ISO 9000 nhưng nó được thừa nhận rộng rãi làm chuẩn mực để chứng nhận các hệ thống đảm bảo chất lượng.

Hệ thống Quản lý chất lượng Q- Base áp dụng cho các trường hợp.

  • Hướng dẫn để Quản lý chất lượng trong Công ty.
  • Theo hợp đồng giữa Công ty và khách hàng ( Bên thứ nhất và bên thứ hai).
  • Chứng nhận của bên thứ ba.
Hỗ trợ khách hàng 0935 070 981 0236 3641 858