ISO 9001:2015 - STMSC.VN
  Tư vấn ISO

ISO 9001:2015

23/01/2019

HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

THEO TIÊU CHUẨN QUỐC TẾ ISO 9000(9001:2015)

Hình ảnh có liên quan  

ISO 9000 là bộ tiêu chuẩn quốc tế ban hành bới tở chức tiêu chuẩn hóa Quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng.

ISO 9001:2015 áp dụng cho mọi loại hình tổ chức/doanh nghiệp nhằm đảm bảo khả năng cung cấp sản phẩm đáp ứng yêu cầu khách hàng và luật định một cách ổn định và thường xuyên nâng cao chất lượng.

Chứng chỉ ISO 9001:2015 không chứng nhận cho chất lượng sản phẩm của một doanh nghiệp mà chứng nhận ràng một doanh nghiệp có một hệ thống quản lý giúp cho doanh nghiệp đó đạt được sự thõa mãn của khách hàng.

 

Lợi ích của việc áp dụng ISO 9000

- Để duy trì sự thỏa mãn của khách hàng, tổ chức phải đáp ứng được các yêu cầu của khách hàng.ISO 9001:2015 cung cấp một hệ thống đã được trải nghiệm ở quy mô toàn cầu để thực hiện phương pháp quản lý có hệ thống đối với các quá trình trong một tổ chức, từ đó tạo ra sản phẩm đáp ứng một cách ổn định các yêu cầu và mong đợi của khách hàng.
Những lợi ích sau đây sẽ đạt được mỗi khi tổ chức thực hiện có hiệu lực hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với ISO 9001:2015:

- Giúp tổ chức, doanh nghiệp xây dựng các quy trình chuẩn để thực hiện và kiểm soát công việc;

- Phòng ngừa sai lỗi, giảm thiểu công việc làm lại từ đó nâng cao năng suất, hiệu quả làm việc;

- Phân định rõ trách nhiệm, quyền hạn trong tổ chức;

- Hệ thống văn bản quản lý chất lượng là phương tiện đào tạo, chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm;

- Giúp cải tiến thường xuyên chất lượng các quá trình và sản phẩm;

- Tạo nền tảng để xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiệu quả;

- Nâng cao uy tín, hình ảnh của tổ chức, doanh nghiệp… 

 

 

STMSC

        ٭ Giải pháp tối ưu – Chất lượng hoàn hảo ٭

 

Hỗ trợ khách hàng 0935 070 981 0236 3641 858