TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 14001:2010 - Hệ thống Quản lý Môi trường - STMSC.VN
  Tiêu chuẩn

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 14001:2010 - Hệ thống Quản lý Môi trường

28/08/2014

 TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 14001:2010

HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG − CÁC YÊU CẦU VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Environmental management systems − Requirements with guidance for use

Nội dung tiêu chuẩn: 

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 14001:2010 - Hệ thống Quản lý Môi trường

 

Kính mời liên hệ:  

CÔNG TY TNHH KHOA HỌC CÔNG NGHỆ VÀ TIÊU CHUẨN QUẢN LÝ

STMSC

VP tại Đà Nẵng: 03 Hồ Tương ,  Thanh Khê , Đà Nẵng 

Điện thoại/Fax: 0236.3641.858 ; 0236.3641.838

VPĐD tại Hà Nội: Tầng 5 , Số 83 Nguyễn Khang , Cầu Giấy , Hà Nội

HOTLINES: 0935.07.09.81 (Mr Toàn)

Email: tuvanmsc@gmail.com ; dinhtoanmsc@gmail.com

Hỗ trợ khách hàng 0935 070 981 0236 3641 858