Tiêu chuẩn - STMSC.VN
  Tiêu chuẩn
- Bộ tiêu chuẩn này ban hành vào năm 1987, gồm có 5 chỉ tiêu đánh giá chính ISO9000, ISO9001, ISO9002, ISO9003, ISO9004.
29/01/2019  |Xem tiếp...
“ISO 9001:2015 – Hệ thống quản lý chất lượng, Các yêu cầu” - là tiêu chuẩn Quốc tế, đưa ra yêu cầu về thiết lập một hệ thống quản lý chất lượng trong doanh nghiệp, nhằm đảm bảo kiểm soát ổn định chất lượng...
05/07/2018  |Xem tiếp...
Tiêu chuẩn ISO mới để hợp thức hóa phương pháp kiểm tra vi sinh trong ngành thực phẩm. Bộ tiêu chuẩn ISO 16140:2003 ra đời để nhằm thay thế cho các phương thức kiểm tra vi khuẩn khác. Bộ tiêu chuẩn mới nhiều phần này cung...
16/09/2016  |Xem tiếp...
Tư vấn ISO - Với hàng trăm ngàn loại thuốc kê đơn trên thị trường, ngành dược đối mặt với một thách thức ngày càng lớn và đầy rủi ro. Sự ra đời nhanh chóng ngày càng nhiều loại dược phẩm có lẽ càng góp phần tăng...
15/09/2016  |Xem tiếp...
Tư vấn ISO - GlobalGAP (tên gọi mới của EUREP GAP sau 7 năm áp dụng và được chính thức thông báo tại Hội nghị toàn cầu lần thứ 8 tại Băng-cốc tháng 9/2007) là một bộ tiêu chuẩn được xây dựng để áp dụng tự nguyện cho...
18/02/2019  |Xem tiếp...
GMP (Good Manufacturing Practices ) là tiêu chuẩn thực hành sản xuất tốt nhằm đảm bảo điều kiện vệ sinh an toàn cho sản xuất. bao gồm những nguyên tắc chung, những quy định, hướng dẫn các nội dung cơ bản về điều kiện sản...
18/04/2016  |Xem tiếp...
Chuỗi hành trình sản phẩm FSC (CoC) theo dõi nguyên liệu được chứng nhận FSC thông qua quá trình sản xuất – từ rừng tới tay người tiêu thụ, bao gồm tất cả các giai đoạn liên tục của chế biến, biến đổi, sản xuất và...
18/04/2016  |Xem tiếp...
Tư vấn ISO 14001:2015 tại Đà Nẵng - Công ty MSC ISO 14001 là một trong những tiêu chuẩn về quản lý môi trường phổ biến nhất trên thế giới. Trên cơ sở soát xét lại nhằm đảo bảo tính phù hợp với yêu cầu trong tương lai,...
27/10/2015  |Xem tiếp...
Theo yêu cầu ISO 9001:2015, Tổ chức phải tiến hành đánh giá điểm mạnh + điểm yếu + rủi ro + cơ hội cải tiến cho từng quá trình được nhận dạng, được nhận biết cụ thể trong hệ thống quản lý chất lượng. Từ đó xây...
16/10/2015  |Xem tiếp...
Tư vấn ISO chuyên nghiệp tại Đà Nẵng Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế ISO đang tiến hành những thay đổi lớn đối với tiêu chuẩn Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001. Phiên bản gần nhất được ban hành vào năm...
17/08/2015  |Xem tiếp...
ĐƯỜNG GIAO THÔNG NÔNG THÔN – YÊU CẦU THIẾT KẾ: (Rural Roads – Specifications For Design)
01/04/2015  |Xem tiếp...
TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO 14001:2010 - HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG − CÁC YÊU CẦU VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG - Environmental management systems − Requirements with guidance for use
13/02/2019  |Xem tiếp...
Trang:    2
Hỗ trợ khách hàng 0935 070 981 0236 3641 858