- STMSC.VN
 
Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP, ngày 31 tháng 08 năm 2012 của Chính phủ về việc Quy định, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
20/08/2015  |Xem tiếp...
QUYẾT ĐỊNH Về việc triển khai áp dụng và hướng dẫn thực hiện các nguyên tắc, tiêu chuẩn "Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm” của Hiệp hội các nước Đông Nam Á...
13/02/2019  |Xem tiếp...
1. Phạm vi điều chỉnh: a) Quy chế này quy định về hồ sơ, thủ tục công bố, gia hạn công bố tiêu chuẩn sản phẩm; kiểm tra, thanh tra; chế độ thu phí và báo cáo về việc công bố tiêu chuẩn sản phẩm...
13/02/2019  |Xem tiếp...
Mục tiêu của Hiệp định này là: a. Tăng cường hợp tác giữa các quốc gia thành viên trong việc đảm bảo an toàn, chất lượng và tính năng có lợi của tất cả các sản phẩm mỹ phẩm trên thịtrường ASEAN; và ...
13/02/2019  |Xem tiếp...
Quy định tạm thời tiêu chí, quy trình, thủ tục xác nhận cơ sở đủ điều kiện tổ chức tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm...
13/02/2019  |Xem tiếp...
Hướng dẫn vận chuyển hàng nguy hiểm trong lĩnh vực y tế bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ...
13/02/2019  |Xem tiếp...
Quy định này điều chỉnh việc quản lý chất lượng vệ sinh an toàn đối với nước khoáng thiên nhiên đóng chai được sử dụng với mục đích giải khát...
13/02/2019  |Xem tiếp...
1. Quy định này điều chỉnh các điều kiện bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong quá trình sản xuất, chế biến nước giải khát. 2. Quy định này không áp dụng đối với cơ sở sản xuất nước khoáng thiên nhiên đóng...
13/02/2019  |Xem tiếp...
Trang:  
Hỗ trợ khách hàng