Bộ Công Thương - STMSC.VN
  Bộ Công Thương
Bộ Công thương: Giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng ngành cơ khí và công nghiệp hỗ trợ
08/07/2016  |Xem tiếp...
Quy định cụ thể một số điều của Luật Hóa chất...
13/02/2019  |Xem tiếp...
THÔNG TƯ Sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại Quy chế quản lý tiền chất sử dụng trong lĩnh vực công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 134/2003/QĐ-BCN ngày 25 tháng 8 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp...
13/02/2019  |Xem tiếp...
V/v công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chỉnh hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực hóa chất thuộc phạm vi chức năng của Bộ Công thương...
13/02/2019  |Xem tiếp...
Nghị định này quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất về. 1. Điều kiện sản xuất, kinh doanh và Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện; Danh mục hóa chất hạn chế sản...
13/02/2019  |Xem tiếp...
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất như sau...
13/02/2019  |Xem tiếp...
Thông tư này quy định về biểu mẫu khai báo hóa chất, khai báo hóa chất nhập khẩu trực tiếp và khai báo hóa chất qua mạng internet...
13/02/2019  |Xem tiếp...
1. Bổ sung quy định nộp bản sao hợp lệ các giấy tờ về hồ sơ, văn bằng, chứng chỉ, giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khỏe trong hồ sơ cấp Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn chế...
13/02/2019  |Xem tiếp...
Trang:  
Hỗ trợ khách hàng 0935 070 981 0236 3641 858