Tư vấn ISO - STMSC.VN
  Tư vấn ISO
Chào mừng các bạn đến với chương trình 5S
23/01/2019  |Xem tiếp...
Cung cấp sản phẩm thiết bị y tế ổn định đáp ứng yêu cầu khách hàng và yêu cầu luật định. Nâng cao hiệu lực và hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng iso 13485.
22/01/2019  |Xem tiếp...
ISO/TS 16949 là tiêu chuẩn kỹ thuật quy định các yêu cầu đối với việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 trong các cơ sở sản xuất ô tô và cung ứng dịch vụ liên quan
23/01/2019  |Xem tiếp...
IS0 26000/SA 8000 đưa ra các yêu cầu về quản trị trách nhiệm xã hội nhằm cải thiện điều kiện làm việc trên toàn cầu. SA 8000 khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất và các tổ chức khác xây dựng, duy trì và áp dụng các...
22/01/2019  |Xem tiếp...
OHSAS 18001 là tiêu chuẩn quốc tế về an toàn sức khỏe nghề nghiệp được xây dựng nhằm giúp doanh nghiệp kiểm soát những rủi ro về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. OHSAS 18001 có thể áp dụng cho tất cả loại hình hay qui mô...
22/01/2019  |Xem tiếp...
ISO/IEC 17025 là tiêu chuẩn quốc tế qui định các yêu cầu nhằm đảm bảo năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn (gọi tắt là PTN). Tiêu chuẩn đưa ra các yêu cầu mà các PTN phải đáp ứng nếu muốn chứng minh rằng phòng...
23/01/2019  |Xem tiếp...
Hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 50001 đã được Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế (ISO) công bố ngày 15 tháng 6 năm 2011. Đây là tiêu chuẩn quốc tế về Hệ thống quản lý năng lượng và là một công cụ quản lý...
23/01/2019  |Xem tiếp...
HACCP là từ viết tắt của Hazard Analysis and Critical Control Point trong tiếng Anh và có nghĩa là "hệ thống phân tích mối nguy và kiểm soát điểm tới hạn", hay "hệ thống phân tích, xác định và tổ chức kiểm soát các...
23/01/2019  |Xem tiếp...
ISO 14000 là bộ tiêu chuẩn về quản lý môi trường do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) ban hành nhằm giúp các tổ chức/doanh nghiệp giảm thiểu tác động gây tổn hại tới môi trường và thường xuyên cải tiến kết quả...
23/01/2019  |Xem tiếp...
ISO 9000 là bộ tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý chất lượng, áp dụng cho mọi loại hình tổ chức/doanh nghiệp nhằm đảm bảo khả năng cung cấp sản phẩm đáp ứng yêu cầu khách hàng và luật định một cách ổn...
23/01/2019  |Xem tiếp...
Trang:  1  
Hỗ trợ khách hàng 0935 070 981 0236 3641 858