Tư vấn ISO - STMSC.VN
  Tư vấn ISO
FSSC 22000 là một cơ chế chứng nhận của Hiệp hội Chứng nhận An toàn Thực phẩm đối với các đơn vị sản xuất và chế biến thực phẩm trong toàn bộ chuỗi cung ứng thực phẩm.
14/02/2019  |Xem tiếp...
IATF 16949:2016 chính thức được áp dụng thay thế cho tiêu chuẩn ISO/TS 16949:2009
14/02/2019  |Xem tiếp...
Hệ thống quản lý An toàn và sức khỏe nghề nghiệp 45001:2018 được xây dựng trên nền tảng của tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007.
23/01/2019  |Xem tiếp...
Đựơc gọi “Thực hành sản xuất tốt” áp dụng để quản lý sản xuất trong các ngành:
23/01/2019  |Xem tiếp...
TQM (Total Quality Managerment) là hệ thống quản lý chất lượng dựa trên:
23/01/2019  |Xem tiếp...
Dùng 7 công cụ cải tiến chất lượng để kiểm soát sản xuất và cung cấp dịch vụ.
23/01/2019  |Xem tiếp...
Chào mừng các bạn đến với chương trình 5S
23/01/2019  |Xem tiếp...
Cung cấp sản phẩm thiết bị y tế ổn định đáp ứng yêu cầu khách hàng và yêu cầu luật định. Nâng cao hiệu lực và hiệu quả của hệ thống quản lý chất lượng iso 13485.
22/01/2019  |Xem tiếp...
ISO/TS 16949 là tiêu chuẩn kỹ thuật quy định các yêu cầu đối với việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 trong các cơ sở sản xuất ô tô và cung ứng dịch vụ liên quan
23/01/2019  |Xem tiếp...
IS0 26000/SA 8000 đưa ra các yêu cầu về quản trị trách nhiệm xã hội nhằm cải thiện điều kiện làm việc trên toàn cầu. SA 8000 khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất và các tổ chức khác xây dựng, duy trì và áp dụng các...
22/01/2019  |Xem tiếp...
OHSAS 18001 là tiêu chuẩn quốc tế về an toàn sức khỏe nghề nghiệp được xây dựng nhằm giúp doanh nghiệp kiểm soát những rủi ro về an toàn và sức khỏe nghề nghiệp. OHSAS 18001 có thể áp dụng cho tất cả loại hình hay qui mô...
22/01/2019  |Xem tiếp...
ISO/IEC 17025 là tiêu chuẩn quốc tế qui định các yêu cầu nhằm đảm bảo năng lực của phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn (gọi tắt là PTN). Tiêu chuẩn đưa ra các yêu cầu mà các PTN phải đáp ứng nếu muốn chứng minh rằng phòng...
23/01/2019  |Xem tiếp...
Trang:    2
Hỗ trợ khách hàng 0935 070 981 0236 3641 858